ข้อมูลเบื้องต้นของการประกวดแข่งขัน · การแข่งขันที่ส่งผลงานแล้วรอการประกาศผล · 12 พฤศจิกายน 2565 · 30 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. · บุคคลเดี่ยว · 200-500 บาท · ประถมศึกษาปีที่ 2 – ...ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2566 รับสมัครนักเรียนเข้าสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระรดับนานาชาติ ในวิชา คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นและวิทยาศาสตร์ระดับ ...เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ...วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 พิมพ์บัตรและประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง ระดับประเทศ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565เป็นต้นไป พิมพ์เกียรติบัตรรอบแรก ระดับเขตพื้นที่ ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้ วันที่ 29 ...ข่าวประชาสัมพันธ์ · เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 10 พ.ย. 65 จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 11 · ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ อย่างเป็นทางการ 20 พ.ย. 65 แก้ไขชื่อสกุล ตัวสะกดผิด ...หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2565. เกณฑ์การประกวดแข่งขัน2565 แข่งขันแอโรบิก. 144.55 KB. EDOCMAN_VIEW Download ( pdf ) · เกณฑ์การประกวดแข่งขัน2565 แข่งขันปั้นดินน้ำ.งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 ...รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน. "การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565". หลักเกณฑ์ และ กติกา. การจัดการแข่งขัน ...พ.ย. 07. ประกาศจัดงานและเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565.คำชี้แจง. การประกวด แข่ง ขันทักษะทางวิชาการ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา 2565. การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม). แนวทางการดำเนิน การ มีด ังนี้. 1. การคัดเลือกตัวแทน ...30 ต.ค. 2566 — การสอบเเข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เป็นโครงการสอบเเข่งวิทยาศาสตร์ใน 7 สาขาวิชา ได้เเก่ ฟิสิกส์,การแข่งขันวิชาการแทง_หวยลาว เคมี, ชีววิทยา, คณิตศาสตร์, ภูมิศาสตร์, ดาราศาสตร์ เเละคอมพิวเตอร์ เพื่อหาตัวเเทน ...การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน บุรีรัมย์. เกณฑ์ การแข่งขัน · ประกาศ ผลการแข่งขัน · สรุปเหรียญ Live Score · แผนผัง ห้องแข่งขัน · พิมพ์เกียรติบัตร ครู-นักเรียน · พิมพ์เกียรติบัตร กรรมการ ...) ที่ 034/2565 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช. ) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565.

sitemap